NICO VAEREWIJCK

Nico Vaerewijck (°1977, Beveren) stelt de tweespalt tussen figuratie en abstractie op de proef. De figuratie blijft aanwezig maar raakt letterlijk bedolven onder de verf. De penseeltrek wordt bij Vaerewijck een op zichzelf

staande vormelijk materiele abstracte entiteit die haar figuratieve referentialiteit kent doorheen de verwevendheid van de abstracte vlakken.

Reminiscentie, een terugdenken, een levendig en gevoelsmatig verwijlen bij herinneringen aan gebeurtenissen uit het verleden. In zijn laatste werken gaan we terug naar details uit beelden van het verleden.

De donkere, zelfs bijna kitscherige, details uit de typisch Vlaamse huiskamers roepen de herinneringen op uit een ver verleden toen strakheid, design of wittinten nog geen erkende interieurmaatstaven waren. Aan

de hand van fragmenten van bestaande objecten wordt de kijker geappeleerd op zijn geheugen als vage herinneringen, als een vertekend beeld.

De basiscompositie bij deze werken wordt meteen op het canvas geschilderd. Door het nat in nat werken worden de schilderijen, doorheen een ruwe en impulsieve toets, een geabstraheerde weergave van een anonieme realiteit. Het desolate, de duistere huiskamers, worden beladen met de intensiteit van de uitgepuurde verftinten.

In Orgreave (the whole world has been suffering) gaan we terug naar midden de jaren tachtig. In deze reeks word niet zozeer “the battle of Orgreave” weergegeven, maar een neveneffect. Lege winkels, lege winkelrekken, worden in het herwerkte beeldmateriaal van enkele seconden, getransformeerd tot een beklijvend, troosteloos geheel van schilderijen die de hopeloosheid beschrijven van een donkere periode in de Britse geschiedenis.

 

NICO VAEREWIJCK

Nico Vaerewijck (°1977, Beveren) stelt de tweespalt tussen figuratie en abstractie op de proef. De figuratie blijft aanwezig maar raakt letterlijk bedolven onder de verf. De penseeltrek wordt bij Vaerewijck een op zichzelf

staande vormelijk materiele abstracte entiteit die haar figuratieve referentialiteit kent doorheen de verwevendheid van de abstracte vlakken.

Reminiscentie, een terugdenken, een levendig en gevoelsmatig verwijlen bij herinneringen aan gebeurtenissen uit het verleden. In zijn laatste werken gaan we terug naar details uit beelden van het verleden.

De donkere, zelfs bijna kitscherige, details uit de typisch Vlaamse huiskamers roepen de herinneringen op uit een ver verleden toen strakheid, design of wittinten nog geen erkende interieurmaatstaven waren. Aan

de hand van fragmenten van bestaande objecten wordt de kijker geappeleerd op zijn geheugen als vage herinneringen, als een vertekend beeld.

De basiscompositie bij deze werken wordt meteen op het canvas geschilderd. Door het nat in nat werken worden de schilderijen, doorheen een ruwe en impulsieve toets, een geabstraheerde weergave van een anonieme realiteit. Het desolate, de duistere huiskamers, worden beladen met de intensiteit van de uitgepuurde verftinten.

In Orgreave (the whole world has been suffering) gaan we terug naar midden de jaren tachtig. In deze reeks word niet zozeer “the battle of Orgreave” weergegeven, maar een neveneffect. Lege winkels, lege winkelrekken, worden in het herwerkte beeldmateriaal van enkele seconden, getransformeerd tot een beklijvend, troosteloos geheel van schilderijen die de hopeloosheid beschrijven van een donkere periode in de Britse geschiedenis.